Thingo Group cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 3/3

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Thingo Group đã tổ chức tặng quà cho cán bộ nhân viên nữ cùng kết hợp cùng chương trình ăn mừng kick-off hàng tháng

Hãy cùng nhìn lại hình ảnh một nửa thế giới của Thingo Group thật rạng ngời, hạnh phúc trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, document, spreadsheet, interactive, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here