GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN: Luôn xây dựng và bảo vệ uy tín.

THẬT: Đầu tư thật – Hiệu quả thật – Sản phẩm thật – Chất lượng thật.

TUỆ: Sáng tạo – Học hỏi – Luôn vận dụng trí tuệ trong mọi công việc.

TỐC: Quyết định nhanh – Triển khai nhanh – Sẵn sàng thay đổi.

TÌNH: Tạo dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, nhân viên, cộng đồng bằng sự chia sẻ và tinh thần nhân văn.

gia-tri-thingo